منگنه

منگنه | کوچک | <span>No. 10 |</span> Energy Saving
منگنه

ST 911 – 911-B

منگنه | کوچک | No. 10 | Energy Saving

ویژگی ها:
 1. در 4 رنگ بدنه آبی | مشکی | قرمز | طوسی
 2. سوزن مورد استفاده شماره 10
 3. ظرفیت بیش از 50 سوزن منگنه در هر مرحله شارژ
منگنه کوچک | <span>No 24/6-26/6 |</span> Energy Saving
منگنه کوچک

ST 912

منگنه کوچک | No 24/6-26/6 | Energy Saving

ویژگی ها:
 1. در 4 رنگ آبی | مشکی | قرمز | طوسی
 2. سوزن مورد استفاده شماره های 24/6 و 26/6
 3. ظرفیت بیش از 50 سوزن منگنه در هر مرحله شارژ
منگنه بزرگ | <span>No 24/6-26/6 |</span> Energy Saving
منگنه بزرگ

ST 913

منگنه بزرگ | No 24/6-26/6 | Energy Saving

ویژگی ها:
 1. در 4 رنگ آبی | مشکی | قرمز | طوسی
 2. سوزن مورد استفاده شماره های 24/6 و 26/6
 3. ظرفیت بیش از 100 سوزن منگنه در هر مرحله شارژ
منگنه کوچک | No 24/6-26/6
منگنه کوچک | No 24/6-26/6

ST 921 – 921-B

منگنه کوچک | No 24/6-26/6

ویژگی ها:
 1. در 4 رنگ آبی | مشکی | قرمز | طوسی
 2. سوزن مورد استفاده شماره های 24/6 و 26/6
 3. ظرفیت بیش از 40 سوزن منگنه در هر مرحله شارژ
منگنه | کوچک | No 10

ST 922

منگنه | کوچک | No 10

ویژگی ها:
 1. در 4 رنگ آبی | مشکی | قرمز | طوسی
 2. سوزن مورد استفاده شماره 10
 3. ظرفیت بیش از 40 سوزن منگنه در هر مرحله شارژ
منگنه کش

STR 931

منگنه کش

ویژگی ها:
 1. در 4 رنگ بدنه آبی | مشکی | قرمز | طوسی
 2. به همراه قفل برای تنظیم حالت باز و بسته
 3. طراحی ارگونومیک به منظور استفاده راحت