مداد

مداد مشکی | Multi Use

BP 109 – 110

مداد مشکی | Multi Use

ویژگی ها:
 1. در دو شکل بدنه شش ضلعی و سه ضلعی
 2. دارای مغزی بسیار نرم و روان HB و مقاوم …
 3. بدنه چوبی با کیفیت بالا و قابلیت تراشیدن مطلوب
مداد مشکی | Jungle Series

BP 113

مداد مشکی | Jungle Series

ویژگی ها:
 1. در 4 طرح کفشدوزک | آفتاب‌پرست | قورباغه …
 2. دارای مغزی HB سیاه رنگ و تیره
 3. بدنه چوبی با کیفیت بالا و قابلیت راحت تراشیده شدن
مداد مشکی | Art Series

BP 114

مداد مشکی | Art Series

ویژگی ها:
 1. طراحی هنرمندانه بدنه با 6 طرح متفاوت Scotch …
 2. دارای مغزی بسیار نرم و روان HB و مقاوم …
 3. بدنه چوبی با کیفیت بالا و قابلیت راحت تراشیده شدن
مداد قرمز | Checking

BP 111 – 112

مداد قرمز | Checking

ویژگی ها:
 1. در دو شکل بدنه شش ضلعی و سه ضلعی
 2. دارای مغزی نرم با رنگ قرمز تیره
 3. بدنه چوبی با کیفیت بالا و قابلیت تراشیدن مطلوب