سفارش کالا

به منظور ثبت سفارش، شما همکار گرامی می¬توانید یکی از روش های زیر را برای استفاده از خدمات تیم پنتر انتخاب نمایید:


98-91000200+

از طریق شماره ذکر شده در بالا با دفتر مرکزی تماس بگیرید و از طریق ایجاد ارتباط با واحد فروش سفارش خود را ثبت کنید. بدیهی است در صورت وجود شرایط لازم تیم فروش پنتر در اسرع وقت عملیات ثبت سفارش، صدور فاکتور و هماهنگی های لازم برای ارسال سفارش شما را به انجام خواهند رساند.

982123527+

برای ثبت تقاضای مراجعه حضوری کارشناس فروش پنتر، کافی است با دفتر مرکزی به شماره ذکر شده در بالا تماس بگیرید و تقاضای خود را به واحد فروش اعلام نمایید. بدیهی است در صورت وجود شرایط لازم تیم فروش پنتر در اسرع وقت عملیات ثبت سفارش، صدور فاکتور و هماهنگی های لازم برای ارسال سفارش شما را به انجام خواهند رساند.

فرم سفارش

برای ثبت سفارش از طریق سایت کافی است شما همکار گرامی فرم زیر را تکمیل و برای تیم پنترارسال کنید. بدیهی است در صورت وجود شرایط لازم تیم فروش پنتر در اسرع وقت عملیات ثبت سفارش، صدور فاکتور و هماهنگی های لازم برای ارسال سفارش شما را به انجام خواهند رساند.