دفتر

دفتر | A5

NB 1715 – 1716

دفتر | A5

ویژگی ها:
  1. در 7رنگ جلد آبی | قرمز | صورتی | بنفش | مشکی …
  2. دارای 96 برگ با کاغذ 80 گرم با لبه های گرد
  3. دوستدار محیط زیست و تهیه شده از مواد جایگزین چوب
دفتر | A6

NB 1717 – 1718

دفتر | A6

ویژگی ها:
  1. در 7رنگ جلد آبی | قرمز | صورتی | بنفش | مشکی …
  2. دفتر 96 برگ با کاغذ 80 گرم با لبه‌های گرد
  3. دوستدار محیط زیست و تهیه شده از مواد جایگزین چوب