دفتر


NB 1719 – 1720

دفتر | A5

ویژگی ها:
  1. در 7رنگ جلد آبی | قرمز | صورتی | بنفش | مشکی …
  2. دارای 96 برگ با کاغذ 80 گرم با لبه های گرد
  3. دوستدار محیط زیست و تهیه شده از مواد جایگزین چوب

NB 1721 – 1722

دفتر | A6

ویژگی ها:
  1. در 7رنگ جلد آبی | قرمز | صورتی | بنفش | مشکی …
  2. دفتر 96 برگ با کاغذ 80 گرم با لبه‌های گرد
  3. دوستدار محیط زیست و تهیه شده از مواد جایگزین چوب