ماژیک


CDM 102

ماژیک سی دی | دو طرفه

ویژگی ها:
 1. در دو سایز نوک ریز (S) و متوسط (M) در دو انتهای …
 2. 4رنگ آبی | مشکی | قرمز | سبز
 3. خشک شدن سریع و جوهر ماندگار
ماژیک وایت برد

WM 521 – 522

ماژیک وایت برد

ویژگی ها:
 1. ضخامت نوک 2 تا 5 میلی متری برای وایت برد های …
 2. ضخامت نوک 2 میلی متری برای وایت برد های نوک گرد
 3. در 9 رنگ آبی | مشکی | قرمز | سبز | صورتی | بنفش …
ماژیک پرمننت

PM 531 – 532

ماژیک پرمننت

ویژگی ها:
 1. ضخامت نوک 1 تا 4 میلی متری برای پرمننت های …
 2. ضخامت نوک 2 میلی متری برای پرمننت های نوک گرد
 3. در 4 رنگ آبی | مشکی | قرمز | سبز
ماژیک سی دی | دو طرفه

CDM 101

ماژیک سی دی | دو طرفه

ویژگی ها:
 1. در دو سایز نوک ریز (S) و متوسط (M) در دو انتهای …
 2. 4رنگ آبی | مشکی | قرمز | سبز
 3. خشک شدن سریع و جوهر ماندگار
ماژیک نقاشی | Triangular

TCM 541

ماژیک نقاشی | Triangular

ویژگی ها:
 1. سایز نوک 4.0 میلیمتری
 2. تنوع در بسته بندی شامل 6 رنگ ،12 رنگ، 24 رنگ …
 3. دارای جوهر قابل شست و شو با رنگ های واقعی و …
ماژیک نقاشی | Hexagonal

DCM 542

ماژیک نقاشی | Hexagonal

ویژگی ها:
 1. سایز نوک 4.0 میلیمتری
 2. در دو نوع بسته بندی 18 رنگ و 24 رنگ
 3. دارای جوهر قابل شست و شو با رنگ های واقعی و …