راه های ارتباطی ما :

  1. صندوق صوتی : تماس با شماره تلفن 23527-021 ، داخلی 3
  2. واحد ارتباط با مشتری(CRM) : تماس با شماره تلفن 23527-021
  3. وب سایت : ورود به سایت به آدرس www.panterpro.com بخش ارتباط با ما
  4. وب سایت : ورود به سایت و تکمیل نمودن فرم شکایات در بخش خدمات مشتریان

نا مناسب بودن رفتار تیم فروشنا مناسب بودن رفتار تحویل دهنده کالانا مناسب بودن زمان ارسالنا مناسب بودن بسته بندی تحویلتاخیر در ارسال بارنقص کیفی محصولنقص در پشتیبانی فروشتغییر در مقدار سفارش(بدون هماهنگی)قیمتپیشنهاد