پرگار و خط کش


CS 1811

ست پرگار | Bloom

ویژگی ها:
 1. شامل پرگار مجهز به مدادمکانیکی به همراه مغز …
 2. در دو رنگ آبی و صورتی
 3. با قابلیت طراحی دایره تا شعاع 130 میلیمتر

CS 1812

ست پرگار و خط کش | De Style

ویژگی ها:
 1. دارای 7 تکه شامل پرگار، مغز مدادمکانیکی، پاک کن …
 2. مجموعه ای مناسب برای استفاده در مدرسه و خانه
 3. بسته بندی مناسب برای محافظت از ابزار

RS 1911

ست خط کش | Scotch

ویژگی ها:
 1. دارای 4 تکه شامل خط کش، نقاله، گونیای 30 درجه …
 2. در دو رنگ آبی و صورتی
 3. مجموعه ای مناسب برای استفاده در مدرسه و خانه

RS 1912

ست خط کش | De Style

ویژگی ها:
 1. دارای 4 تکه شامل خط کش، نقاله، گونیای 30 درجه …
 2. بدنه شفاف برای ترسیم دقیق و راحت
 3. مجموعه ای مناسب برای استفاده در مدرسه و خانه

RS 1921

ست خط کش | Square

ویژگی ها:
 1. دارای 4 تکه شامل خط کش، نقاله، گونیای 30 درجه …
 2. در دو رنگ آبی و صورتی
 3. قطعات سبک و قاوم ساخته شده از آلومینیوم