مداد رنگی

مداد رنگی | بسته مقوایی

PCP 103

مداد رنگی | بسته مقوایی

ویژگی ها:
  1. در چهار نوع بسته بندی 6، 12 ، 24 و 36 رنگ
  2. دارای مغزی نرم و مقاوم در برابر شکستگی با رنگ …
  3. بدنه چوبی با کیفیت بالا و قابلیت راحت تراشیدن مطلوب
مداد رنگی | بسته فلزی تخت

MCP 103

مداد رنگی | بسته فلزی تخت

ویژگی ها:
  1. در سه نوع بسته بندی 12 ، 24 و 36 رنگ
  2. دارای مغز نرم و مقاوم در برابر شکستگی با رنگ …
  3. بدنه چوبی با کیفیت بالا و قابلیت راحت تراشیدن مطلوب
مداد رنگی فلزی

RCP 103

مداد رنگی فلزی | بسته فلزی استوانه ای

ویژگی ها:
  1. در سه نوع بسته بندی 12 و 24 رنگ …
  2. دارای مغزی نرم و مقاوم در برابر شکستگی با رنگ …
  3. بدنه چوبی با کیفیت بالا و قابلیت راحت تراشیدن مطلوب