کیف و جامدادی

جامدادی | Slide

FPC 101

جامدادی | Slide

ویژگی ها:
 1. در 5 طرح Wave | Camo | Zig Zag | Patch | Spot
 2. دارای زیپ‌ روان با کیفیت عالی
 3. طراحی جدید و خلاق برای استفاده آسان
جامدادی | Cube

FPC 102

جامدادی | Cube

ویژگی ها:
 1. در 5 طرح Wave | Camo | Polygon | Patch | Miro …
 2. دارای سه زیپ روان با کیفیت عالی
 3. ثبات رنگ و کیفیت عالی پارچه
جامدادی | Upsilon

FPC 105

جامدادی | Upsilon

ویژگی ها:
 1. در 5 طرح Wave | Camo | Polygon | Patch | Miro
 2. دارای دو زیپ روان با کیفیت عالی
 3. ثبات رنگ و کیفیت عالی پارچه
جامدادی | Stela

FPC 104

جامدادی | Stela

ویژگی ها:
 1. در 5 رنگ قرمز | آبی | نارنجی | صورتی | سرمه‌ای
 2. دارای دو زیپ روان با کیفیت عالی
 3. ثبات رنگ و کیفیت عالی پارچه
جامدادی | Delta

FPC 103

جامدادی | Delta

ویژگی ها:
 1. در 5 رنگ قرمز | آبی | نارنجی | صورتی | سرمه‌ای
 2. دارای سه زیپ روان با کیفیت عالی
 3. ثبات رنگ و کیفیت عالی پارچه