استخدام

مجموعه عالی نشان پارسیان (پنتر) در نظر دارد تا برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از کلیه عزیزان علاقه مند، با سابقه کاری مرتبط و روحیه کار تیمی جهت همکاری دعوت به عمل آورد.