مداد مکانیکی | Classic

AMP 34971 – 34972


رنگ بندی

سایز بندی

ویژگی ها

  1. در دو سایز نوک 0.5 و 0.7 میلیمتری
  2. در 3 رنگ مشکی | زرشکی | آبی
  3. دارای گریپ نرم و راحت به منظور تسهیل نگارش
  4. دارای مکانیسم فلزی با عملکرد فنی مطلوب
  5. بدنه چند ضلعی ارگونومیک به منظور کنترل بهتر در دست

بسته بندی

نام کالاکد کالاواحد فروشتعداد در جعبهتعداد در کارتن
مداد مکانیکی / کلاسیک / 0.5mm / دیسپلی 30 عددیAMP 34971 / 0.5 mmدیسپلی 30 عددی_20 دیسپلی
مداد مکانیکی / کلاسیک / 0.7mm / دیسپلی 30 عددیAMP 34972 / 0.7 mmدیسپلی 30 عددی_20 دیسپلی
مداد مکانیکی / کلاسیک / 0.5mm / بسته 12 عددیAMP 34971 / 0.5 mmبسته 12 عددی12 بسته48 بسته
مداد مکانیکی / کلاسیک / 0.7mm / بسته 12 عددیAMP 34972 / 0.7 mmبسته 12 عددی12 بسته48 بسته

گالری