مداد رنگی

مداد رنگی | بسته مقوایی
مداد رنگی | بسته مقوایی

PCP 101

مداد رنگی | بسته مقوایی

ویژگی ها:
  1. در چهار نوع بسته بندی 6، 12 ، 24 و 36 رنگ
  2. دارای مغزی نرم و مقاوم در برابر شکستگی با رنگ …
  3. بدنه چوبی با کیفیت بالا و قابلیت راحت تراشیدن مطلوب
مداد رنگی | بسته فلزی تخت
مداد رنگی | بسته فلزی تخت

MCP 101

مداد رنگی | بسته فلزی تخت

ویژگی ها:
  1. در سه نوع بسته بندی 12 ، 24 و 36 رنگ
  2. دارای مغز نرم و مقاوم در برابر شکستگی با رنگ …
  3. بدنه چوبی با کیفیت بالا و قابلیت راحت تراشیدن مطلوب
مداد رنگی فلزی | بسته فلزی <span>استوانه ای</span>
مداد رنگی فلزی

RCP 101 – 102

مداد رنگی فلزی | بسته فلزی استوانه ای

ویژگی ها:
  1. در سه نوع بسته بندی 12 و 24 رنگ و دو سایز در …
  2. دارای مغزی نرم و مقاوم در برابر شکستگی با رنگ …
  3. بدنه چوبی با کیفیت بالا و قابلیت راحت تراشیدن مطلوب